Regulamin sprzedaży

I. Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.shop.redwoodcarving.com  prowadzony jest przez firmę Redwood carving studio, z siedzibą Bydgoszcz, ul.Żeromskiego 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , REGON 362863769, NIP 5542421367

Dane teleadresowe:

e-mail  studio@redwoodcarving.com

tel. +48798506401.

Sprzedający informuje, iż sprzedawane produkty są oryginalnym rękodziełem i mogą różnić się od siebie kształtem, odcieniem, fakturą drewna, kolorem, cięciem dłuta – stąd występować mogą różnice w wykonaniu poszczególnych egzemplarzy.

II.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach, oferowanych przez sklep internetowy są zamieszczone na stronie http://shop.redwoodcarving.com/pl/

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy kupującym a Redwood carving studio -sprzedającym.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową http://shop.redwoodcarving.com/pl/

5. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową na podany przez kupującego adres mailowy

6. Jeżeli kupujący w ciągu 10 dni nie uiści zapłaty za zamówiony towar, rezerwacja zostanie anulowana.

7. Sprzedający zobowiązuje się wysłać kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych (po otrzymaniu przelewu na konto bankowe), ale w przypadku gotowych towarów składowanych w magazynie, jednakże w przypadku zakupów realizowanych na zamówienie u twórców lub producentów - w terminie możliwym do wykonania, nie później niż 30 dni od daty złożenia zamówienia. Termin wysyłki jest uzależniony od możliwości produkcyjnych lub ręcznego wykonania zamówionych produktów.

8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sprzedającego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia kupującego, sprzedający zawiadomi o tym fakcie kupującego nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez kupującego.

9. Sprzedający dostarcza przesyłkę do kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na życzenie kupującego zamówiony towar sprzedający wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej.

10. Ceny oferowanych towarów, znajdujące się na stronie internetowej sprzedającego, podane są w złotych polskich zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez kupującego.

Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez kupującego.

Szczegółowe Informacje na temat kosztów dostawy kupujący znajdzie w zakładce http://shop.redwoodcarving.com/pl/

Na życzenie kupującego przesyłamy fakturę VAT.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


12. Zakupione produkty sprzedający wysyła także za granicę. Aby otrzymać koszty wysyłki należy skontaktować się ze sklepem internetowym na adres mailowy studio@redwoodcarving.com

III. Formy płatności

Na dzień dzisiejszy można zapłacić za towar na trzy sposoby:

- Dokonać wpłaty w złotych na konto  bankowe: 49 1320 1537 2557 1222 3000 0001

- Dokonać wpłaty na konto za pośrednictwem płatności online: paypal.pl , .

- Kupujący spoza terytorium Polski wpłacają w swojej walucie na konto:

SWIFT ALBPPLPW

 PL 77 2490 0005 0000 4000 4290 7187                           dla funtów

PL 22 2490 0005 0000 4000 8710 0504                            dla euro

 PL 71 2490 0005 0000 4000 2702 5485                       dla dolarów

 


IV. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy POCZTEX. Odbierając towar Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
  2. Reklamacje dotyczące rozbieżności w kolorystyce towarów wynikającej z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta oraz związane z niemożnością jednakowego odwzorowania wykonywanych ręcznie produktów nie będą uwzględniane i nie stanowią podstawy do zwrotu towaru

 

V. Prawa autorskie

  1. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie internetowej sklepu  Redwood carving studio a w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny, projekty oraz wzory produktów stanowią wyłączną własność firmy Redwood carving studio i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
  2. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie internetowej sklepu treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Redwood carving studio, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.

 


Content

Moje aukcje na allegroContent

Moje aukcje na eBay